Gevolgen leenstelsel voor instroom hoger onderwijs

© Hollandse Hoogte
De invoer van het sociaal leenstelsel lijkt de gang van havo naar hbo te beïnvloeden, maar niet die van vwo naar wo.

In 2015 is het sociaal leenstelsel ingevoerd. CBS onderzocht de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs na de invoering. Het onderzoek bracht de samenhang in kaart tussen de sociaaleconomische achtergrond en de doorstroom van havo- en vwo-gediplomeerden. Bij havisten lijkt het nieuwe stelstel wel van invloed, bij vwo’ers niet.

Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek 2018 nr. 4