Flevoland

Deze cijfers zijn enkel beschikbaar op provincieniveau. Flevoland bestaat uit de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolders en de Noordoostpolder en Urk. Voor de Wieringermeer zijn geen cijfers beschikbaar.
Terug naar artikel