Flevoland

Deze cijfers zijn enkel beschikbaar op provincieniveau. Flevoland bestaat uit de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolders en de Noordoostpolder en Urk. Voor de Wieringermeer zijn geen cijfers beschikbaar.