Woonoppervlakte in Nederland

2-6-2018 00:00
Gemiddeld heeft een Nederlander 65 vierkante meter woonoppervlakte. Er zijn grote verschillen tussen regio’s en ook tussen het beschikbare woonoppervlakte naar type huishoudens.
In de Randstad is het gemiddelde woonoppervlak per persoon doorgaans kleiner dan daarbuiten. In de grotere steden is het woonoppervlak gemiddeld het kleinst. In Amsterdam is per persoon gemiddeld 49 m2.
In deze kaart van de gemiddelde woonoppervlakte per persoon per gemeenten is niet gecorrigeerd voor de verschillen in typen huishoudens per gemeente en ook niet voor verschillen in grootte van huishoudens.


Alleenwonenden hebben doorgaans de meeste woonoppervlakte per persoon

Naarmate een huishouden uit meer personen bestaat, neemt ook de woonoppervlakte per huishouden toe. Per persoon hebben grotere huishoudens gemiddeld echter juist minder ruimte. Eenpersoonshuishoudens hebben gemiddeld genomen 88 m2 woonoppervlakte. In een aantal grotere steden, zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen, hebben alleenstaanden minder dan 70 m2 aan woonoppervlakte.In het oosten wonen paren zonder kinderen gemiddeld ruimer

In het oosten is het woonoppervlak per persoon voor paren zonder kinderen groter dan in het westen. Gemeenten waar paren zonder kinderen het ruimst wonen zijn Oldebroek en Renkum (beide in Gelderland). Verschillen tussen gemeenten kunnen deels worden verklaard door leeftijd: jongeren wonen gemiddeld kleiner.
In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht hebben paren zonder kinderen relatief weinig vierkante meters per persoon. Ook verder in de Randstad en in middelgrote steden als Arnhem, Groningen, Zwolle en Enschede zijn de woonoppervlaktes per persoon klein.


Paren met kinderen doorgaans minste vierkante meters per persoon

Driekwart van de paren met kinderen woont in een woning met minimaal 100 m2. Maar doordat het woonoppervlak door meer personen wordt gedeeld, hebben ze gemiddeld genomen het minste woonoppervlak per persoon.
In de Randstad en de grote steden is duidelijk minder woonoppervlak dan daarbuiten. Paren met kinderen bewonen per persoon gemiddeld 38 vierkante meter per persoon. Dat is gemiddeld anderhalf keer zoveel woonoppervlakte als paren met kinderen in Amsterdam.