Toelichting Monitor Brede Welvaart

Omslag, toelichting bij Monitor brede welvaart 2018
Op 16 mei 2018 is verschenen de eerste Monitor Brede Welvaart van het CBS. Deze monitor is gemaakt op verzoek van het kabinet voor het Verantwoordingsdebat 2018 in de Tweede Kamer. In deze toelichting wordt uitgelegd hoe het CBS is gekomen tot de resultaten in de Monitor Brede Welvaart 2018.
Onderwerpen die in de toelichting aan de orde komen zijn onder meer de selectie van thema’s en indicatoren voor de monitor, welke statistische methoden zijn gebruikt, hoe kleurcodes zijn bepaald en wat kleuren betekenen en waarom sommige resultaten in de hoofdtekst zijn besproken en andere niet.