Importconcurrentie en innovatie Nederland

© Hollandse Hoogte
In dit artikel kijken we naar de gevolgen van de toegenomen importconcurrentie op innovatie in Nederland. Raken bedrijven ontmoedigd omdat ze de concurrentie uit het buitenland niet meer de baas kunnen en innoveren ze minder? Of schakelen ze juist een tandje bij om de concurrentie voor te blijven en innoveren ze juist meer? We meten innovatie hierbij met het aantal aangevraagde patenten van bedrijven en meten de kwaliteit van die patenten met het aantal citaties door andere patenten.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.