Factsheet Basisschoolkeuze en geloofsovertuiging

In deze factsheet zijn kerncijfers op een rij gezet over de levensbeschouwelijke grondslag van basisscholen in combinatie met de geloofsovertuiging van ouders. Aan bod komen onder meer cijfers over de keuze voor confessioneel en niet-confessioneel basisonderwijs naar geloofsovertuiging van de ouders. Ook laten we voor de meest voorkomende denominaties zien welke geloofsovertuiging de ouders van de leerlingen hebben. Aan de hand van diverse kaarten wordt een beeld geschetst over het aanbod van scholen met bepaalde denominaties op gemeenteniveau.
Voor het bepalen van de geloofsovertuiging van de ouders is gebruik gemaakt van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De denominatie van basisscholen komt uit de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON).
Deze factsheet is gericht op het basisonderwijs, exclusief speciaal basisonderwijs en speciale scholen, behalve bij de grafiek over leerlingen in het primair onderwijs. Deze publicatie is samengesteld in het kader van honderd jaar onderwijsvrijheid.