BNI cijfers 2017 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

© Hollandse Hoogte / Ingrid de Groot
Ieder jaar, uiterlijk 22 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Eurostat publiceert over de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers in 2017 zijn gebaseerd op de Nationale rekening uitkomsten voor de verslagjaren 2010 en verder, zoals gepubliceerd op 23 juni 2017. In aanvulling hierop is voor de jaren 2010-2013 een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn voor deze jaren nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van de verslagjaren 2015 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2016 ten opzichte van de BNI rapportage van 2015. Over verslagjaar 2016 wordt voor het eerst gerapporteerd, waardoor deze ontbreekt in de kwaliteitsrapportage.