Criteria voor het vergelijken reeksen prijsindexcijfers

Criteria voor het vergelijken van reeksen die via prijswaarnemers of via internet zijn verkregen. Op grond hiervan kan een organisatie een gedegen besluit nemen met betrekking tot overstappen op internetwaarneming of niet.
In dit stuk wordt getracht een aantal vergelijkingscriteria van tijdreeksen te vinden, in het bijzonder van prijzen of prijsindices, die gebruikt kunnen worden om na te gaan of de reeksen voldoende op elkaar lijken of niet. De bedoeling is niet om te komen tot criteria die blind kunnen worden toegepast en automatisch leiden tot een uitspraak of de reeksen wel, of juist niet, voldoende op elkaar lijken. Die conclusie zal een analist moeten trekken op basis van alle beschikbare informatie. De aangedragen criteria kunnen dan helpen om tot een beslissing te komen. Een deel van de informatie is overigens kwalitatief van aard, bijvoorbeeld over de wijze van waarnemen. Ook hoeven de kenmerken niet alle even zwaar te tellen. Wij gaan in dit stuk verder niet in op hoe de genoemde kenmerken te wegen. Dat is aan de experts, die er in de motivatie van hun keuze op kunnen ingaan. Bovendien kan het van geval tot geval verschillen hoe men de kenmerken weegt.