Binding met de arbeidsmarkt

15-8-2017 02:00
In het tweede kwartaal van 2017 telde Nederland bijna 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er 4,3 miljoen, 1 op de 3, geen betaald werk.

Een groot deel van hen behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht en/of zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het tweede kwartaal ging het om bijna 3,9 miljoen mensen, waaronder 1,6 miljoen 65-plussers. Van hen heeft 98 procent niet recent gezocht naar werk én is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar.

Ruim 3,2 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Van alle mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, hebben bijna 9 op de 10 niet recent naar werk gezocht én zijn bovendien niet direct beschikbaar. In het tweede kwartaal ging het om ruim 3,4 miljoen mensen. Een grote meerderheid wil of kan niet werken. In het tweede kwartaal bestond deze groep uit ruim 3,2 miljoen mensen. Een relatief kleine groep (203 duizend personen) heeft weliswaar niet recent gezocht en is ook niet direct beschikbaar, maar wil wel betaald werk.

Redenen verschillen flink per leeftijdscategorie

Mensen kunnen uiteenlopende redenen hebben om niet te willen of kunnen werken. Deze variëren flink per leeftijdscategorie. Jongeren tot 25 jaar wijzen vooral op een opleiding of studie. Bij 25- tot 65-jarigen speelt relatief vaak dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verder wijzen 25- tot 45-jarigen, voornamelijk vrouwen, vaak op zorgtaken voor het gezin of huishouden. Ouderen noemen logischerwijs vaak pensionering als reden.

 

Bronnen