Persoonlijk inkomen

Inkomen uit arbeid inclusief premies inkomensverzekeringen en belastingen op inkomen. Het persoonlijke inkomen is exclusief premies volksverzekeringen. Inkomensbestanddelen die niet eenduidig aan een persoon in het huishouden kunnen worden toegerekend zijn in het persoonlijke inkomen eveneens buiten beschouwing gebleven. Dit zijn: inkomsten uit vermogen, de kinderbijslag, het kindgebonden budget en ontvangen gebonden overdrachten, zoals de huurtoeslag.