Hypotheekschuld

De hypotheekschuld betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalverzekeringen, spaar- en beleggingshypotheken zijn niet opgenomen, omdat gegevens daarover ontbreken.