Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Dit is het inkomen dat is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Er wordt rekening gehouden met schaalvoordelen bij het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Hierdoor zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling te vergelijken. Dit gestandaardiseerde inkomen, ofwel koopkracht, is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.