Imputation of Numerical Data under Edit Restrictions

In dit paper stellen we een nieuwe imputatiemethode voor die rekening met controleregels houdt.
Imputatie is een vaak gebruikte techniek om ontbrekende data ten gevolge van item-nonrespons te schatten. In sommige gevallen, in het bijzonder bij nationale statistiekbureaus, wordt het imputatieproces bemoeilijkt door zogeheten controleregels. Controleregels beperken de toegestane waarden van (combinaties van) variables. Voorbeelden van controleregels voor numerieke data zijn dat de omzet minus de kosten van een bedrijf gelijk is aan de winst, en dat de omzet van een bedrijf minimaal gelijk aan nul is.