Rentabiliteit eigen vermogen

In het derde kwartaal van 2016 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,0 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit liefst 1,5 procentpunt hoger, een direct gevolg van het extreem lage nettoresultaat een jaar geleden. Het nettoresultaat steeg met 8,7 miljard relatief veel sterker dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 77 miljard steeg.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het derde kwartaal van 2016 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,2 procentpunt hoger. Het netto resultaat steeg relatief iets harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen