Ontwikkeling microdata internationale handel in diensten

Methodebeschrijving van het ontwikkelen van microdata over de internationale handel in diensten in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De afgelopen jaren heeft CBS veel onderzoek gedaan naar de internationale handel. Vrijwel altijd ging dit onderzoek alleen over de internationale handel in goederen omdat voor de diensten geen integraal bestand beschikbaar was.
In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft CBS op basis van belastinggegevens nieuwe integrale data over de internationale handel in diensten ontwikkeld. Met deze data wordt het mogelijk om meer zicht op de internationale handel in diensten en dienstenhandelaren te krijgen.
Dit rapport bevat de afbakening, methodebeschrijving en beperkte eerste resultaten.