Statistisch Bulletin nr. 43

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Inkomen en bestedingen
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.