Statistisch Bulletin nr. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Inkomen en bestedingen, Macro-economie en Prijzen
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.