Rentabiliteit eigen vermogen

In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,0 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit maar liefst 1,4 procentpunt lager. De daling is te wijten aan een stijging van het (gemiddeld) eigen vermogen met 71,1 miljard, bij een daling van het netto resultaat met 5,3 miljard. De stijging in eigen vermogen was vooral afkomstig uit het eerste kwartaal 2016.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het eerste kwartaal van 2016 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,5 procentpunt lager. Het netto resultaat steeg relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen