Eigen vermogen

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 78,1 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee vertoont de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal een stijging van 16 procent, een voortzetting van de opgaande lijn die de afgelopen kwartalen inzette. Vooral in het eerste kwartaal 2016 nam het eigen vermogen toe.

Vergeleken met het vorige kwartaal groeide het eigen vermogen met 0,9 miljard nauwelijks. In het eerste kwartaal 2016 waren er miljardenovernames bij Shell en General Electric, die doorwerkten in het eigen vermogen. Shell nam voor een bedrag van bijna 50 miljard de BG Group over, grotendeels gefinancierd uit een aandelenemissie. General Electric telde circa 10 miljard neer voor de energietak van Alstom, resulterend in een fikse toename van de agioreserve.

Eigen vermogen