Ruim tweeduizend personen geweigerd aan de grens

15-9-2016 02:00
In 2015 werd 2 295 personen aan de grens toegang geweigerd tot Nederland. Het gaat daarbij om derdelanders: personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend. De afgelopen jaren ligt het aantal weigeringen tussen de twee- en drieduizend, met een kleine uitschieter van 3 500 in 2011.

De geweigerde personen komen uit een breed scala van landen, daardoor bestaat de groep overig uit veel nationaliteiten. In 2015 had 8 procent (185 personen) de Albanese nationaliteit, 7 procent (160 personen) de Surinaamse en 6 procent (135 personen) de Chinese.
Personen kunnen worden geweigerd aan de grens als ze bijvoorbeeld geen geldig reisdocument, visum of verblijfsvergunning hebben, een strafblad of inreisverbod hebben of als ze niet kunnen aantonen dat ze over voldoende geld beschikken om hun verblijf in Nederland te betalen.

Derdelanders geweigerd aan de grens, naar nationaliteit