Stadsregio’s

Een stadsregio (ook wel plusregio) was tot 2015 een regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in een stedelijk gebied. Aan de stadsregio waren wettelijke taken toebedeeld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Door de wettelijke afschaffing van de zeven stadsregio’s per 1 januari 2015 ontvangen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht extra middelen van het Rijk voor verkeers- en vervoerstaken. Vanaf 2016 worden deze middelen toegevoegd aan het provinciefonds.

De middelen van de overige twee opgeheven stadsregio’s (Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden) worden uitgekeerd aan een nieuw samenwerkingsverband: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Stadsregio Amsterdam heeft van het Rijk de status van vervoersregio gekregen, waardoor deze de taken op het gebied van verkeer en vervoer mag blijven uitvoeren. De middelen voor de vervoerregio’s worden verstrekt als specifieke uitkering door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.