Gemeenschappelijke regeling

De wettelijke basis voor de gemeenschappelijke regeling (GR) is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De wet maakt het mogelijk voor overheden om wettelijke bevoegdheden en taken over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Dit zijn meestal gemeenten, maar een samenwerking tussen overheidslagen (gemeenten, provincies en waterschappen) komt ook voor.

De definitie van een GR die CBS hanteert, stelt dat een GR een eigen bestuur en een eigen jaarrekening moet opstellen. Voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen zijn veiligheidsregio’s, stadsregio’s, ambtelijke samenwerkingen, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), intergemeentelijke sociale diensten (ISD) en sociale werkvoorzieningsschappen (de WSW).