Corrigeren voor onderlinge geldstromen (consolideren)

In de grafiek zijn de geconsolideerde uitgaven en inkomsten van gemeenten en GRs weergegeven. Dat wil zeggen dat onderlinge geldstromen niet worden meegerekend. Gemeenten zijn in de periode 2010 – 2015 ruim 1,5 miljard euro meer gaan uitgeven in samenwerkingsverbanden. De stijging van meer dan 35% heeft vooral plaatsgehad in de laatste 3 jaar. Het saldo van inkomsten en uitgaven van gemeenten en GRs samen wordt niet beïnvloed door de consolidatie.