Statistisch Bulletin nr. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.