Statistisch Bulletin nr. 16

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Industrie en energie en Internationale handel.