Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking en Prijzen.