Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Bevolking en Prijzen.