Statistisch Bulletin nr. 11

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Prijzen.