Totaalbeeld arbeidsmarkt

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het vierde kwartaal van 2015 toe met 48 duizend tot 10 miljoen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal nam het aantal banen van werknemers met 42 duizend toe en kwamen er 5 duizend banen van zelfstandigen bij.

De werkloosheid kwam in januari 2016 uit op 574 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 14 duizend per maand afgenomen.

Het aantal openstaande vacatures bedraagt eind september 132 duizend. De stijgende lijn van het aantal vacatures sinds het derde kwartaal 2013 zet door, al was de stijging in het derde kwartaal laag met duizend extra vacatures. Eerder steeg het aantal vacatures nog met 5 of 6 duizend per kwartaal.

Het volume van het bbp kwam 1,6 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal van 2014.

Werkloosheid en banen van werknemers, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Ontwikkeling bbp en arbeidsvolume