Ontwikkeling werknemersbanen in Zuid-Holland

In Zuid-Holland is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met ruim 63 duizend. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met ruim 8 400.

Ontwikkeling werknemersbanen in Zuid-Holland naar bedrijfstak (december)