Ontwikkeling werknemersbanen in Flevoland

In Flevoland is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met ruim 8 900. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met bijna 2 200.

Ontwikkeling werknemersbanen in Flevoland naar bedrijfstak (december)