Verlies

4-12-2015 13:51
Hierbij is uitgegaan van het resultaat voor belastingen welke bepaald wordt als de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat