Verlies

Hierbij is uitgegaan van het resultaat voor belastingen welke bepaald wordt als de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat