Kaarten regionale indelingen 2016

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Provincies 2016


COROP-gebieden 2016


De kaarten zijn op papier verkrijgbaar op schaal 1 : 800 000 voor 8,89 euro exclusief verzendkosten. U kunt ze bestellen bij de afdeling Verkoop.

Oudere kaarten, vanaf 2000, zijn te downloaden in pdf-formaat.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.