Statistisch Bulletin nr. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel.