BNI cijfers 2015 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

Ieder jaar, uiterlijk 22 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Sinds 2014 publiceert Eurostat de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers betrekking hebbend op het verslagjaar 2010 en verder zijn gebaseerd op de Nationale rekening uitkomsten zoals gepubliceerd op 24 juni 2015. In aanvulling hierop is een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn op dit moment nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

De ingediende cijfers betrekking hebbend op de jaren vóór 2010 zijn gebaseerd op de Nationale rekeningen uitkomsten voor revisiecorrecties zoals gepubliceerd op 26 juni 2012, waarbij FISIM buiten beschouwing is gelaten en verbeteringen voor door Eurostat opgelegde specifieke voorbehouden zijn doorgevoerd.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van de verslagjaren 2002-2013 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2015 ten opzichte van de BNI rapportage van 2014. Over verslagjaar 2014 wordt voor het eerst gerapporteerd, waardoor deze ontbreekt in de bijstellingenrapportage.

Over de bijstellingen in BNI-cijfers betrekking hebbend op de verslagjaren 2011 en 2012 is op 29 april 2015 een persbericht gepubliceerd.

Het Nederlandse kwaliteitsrapport 2015:

De Nederlandse tabellenset 2015:

Van de andere lidstaten zijn de samenvattingen van de kwaliteitsrapportages beschikbaar: