Statistisch Bulletin nr. 38

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Prijzen.