Slachtofferschap cybercrime en internetgebruik

Sociaaleconomische trends 2015: Met de komst van computers en internet in het bijzonder is cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. In dit artikel wordt beschreven in welke mate burgers te maken hebben met verschillende vormen van cybercrime, te weten digitale identiteitsfraude, online koop- en verkoopfraude en hacken. Hoe vaak zijn burgers hier slachtoffer van en is dit slachtofferschap de laatste jaren veranderd? Daarbij wordt ook nagegaan of eventuele ontwikkelingen komen door trends in internetgebruik en internetactiviteiten. Meer mensen actief op internet betekent immers meer doelwitten voor cybercriminelen.