Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2011-2014 ESA 2010

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen en jaren van 2011-2014. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010).