Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2012-2014 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010).