Nederlandse Nationaliteit

Toeristen met de Nederlandse nationaliteit betreffen niet alleen de Nederlanders uit Europa (internationale markt), maar ook de toeristen uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao (lokale markt). De cijfers zijn exclusief de passagiers uit Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (binnenlandse toeristen). Het CBS onderzoekt of de “Nederlandse” toeristen met een extra register beter kunnen worden onderscheiden naar de verschillende categorieën.