Statistisch Bulletin nr. 8

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel, Prijzen.