Eindheffingen

Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura en de crisisheffing voor werkgevers met werknemers met lonen boven de 150 duizend euro.