Registratie discriminatieklachten 2012

Sinds januari 2010 zijn gemeenten verplicht om inwoners de mogelijkheid te geven om gevallen van discriminatie te melden. Deze klachten moeten worden geregistreerd. Er wordt bijgehouden om wat voor soort klachten het gaat en hoe deze zijn afgehandeld. In bijgaande notitie wordt gerapporteerd over het aantal klachten dat in 2012 bij de diverse gemeenten is binnengekomen, uitgesplitst naar diverse soorten discriminatie, de plaats waar de gemelde discriminatie plaatsvond, de aard of vorm van de discriminatie en de manier waarop de klacht is behandeld.

5,5 duizend meldingen van discriminatie

In totaal zijn er in 2012 ruim 5,5 duizend meldingen van ingezetenen gedaan. Dit zijn er ruim 300 minder dan in 2011. Niet van alle gemeenten is echter een opgave ontvangen. De meeste meldingen gingen over discriminatie naar ras, vonden plaats op de arbeidsmarkt en hadden betrekking op een omstreden behandeling. Deze bevindingen komen overeen met die van vorig jaar.

Bron:
Registratie discriminatieklachten 2012. Methode en uitkomsten