Monitoring van de doelstelling (soja)

De monitoring van het aandeel verantwoorde soja wordt uitgevoerd door de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. De doelstelling van de Stichting voor 2015 richt zich op alle aangekochte soja voor de Nederlandse markt. De doelstelling voor de jaren 2012 tot en met 2014 en de monitoring over 2011 en 2012 betreft alleen het gebruik van sojameel in de Nederlandse diervoederindustrie, exclusief de petfood-industrie.

Verbruik verantwoorde soja Nederlands diervoederindustrie

Het verbruik van verantwoorde soja in de diervoederindustrie is bij de Stichting bekend, omdat de inkoop hiervan voor de diervoederindustrie via een aan de Stichting gekoppelde inkoopgroep verloopt. Het totaal aan verbruikte verantwoorde soja is de hoeveelheid soja die via certificaten wordt ingezet plus de hoeveelheid soja die ingekocht is via de handelsopties Area Mass Balance en Mass Balance. Het gebruik van certificaten wordt geregistreerd op de website van RTRS. De fysieke stroom verantwoorde soja verloopt via organisaties die een chain of custody certificering hebben.

Verbruik soja in Nederlandse diervoederindustrie

LEI Wageningen UR heeft het sojaverbruik in de jaren 2011, 2012 en 2013 berekend aan de hand van een rekenmodel met productiecijfers en sojagehaltes. De productiecijfers zijn afkomst van The European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) en zijn grotendeels gebaseerd op de vragenlijst die Nevedi onder haar leden verspreidt. De productie van de niet-leden van Nevedi wordt bijgeschat. De sojagehaltes van de diervoeders zijn onder meer bepaald op basis van informatie van grote mengvoederproducenten, van enkele bedrijven met specifieke diervoeders (zoals paardenvoer en visvoer) en van Schothorst Feed Research. Ook is rekening gehouden met soja invoer voor huisdieren (petfood) en invoer voor kweekvis. Het verbruik van soja als enkelvoudige grondstof (naast verbruik van soja in mengvoeders) wordt apart berekend. De rapportage van LEI Wageningen UR over de gebruikte methode en resultaten zal in oktober 2014 gepubliceerd worden.

Berekening aandeel verantwoorde soja

Na publicatie van de rapportage van LEI Wageningen UR over het totale sojaverbruik in Nederland kan het aandeel verantwoorde soja in het totale sojaverbruik door de Nederlandse diervoederindustrie nauwkeurig vastgesteld worden.