Monitoring van de doelstelling (koffie)

Bij de monitoring uitgevoerd door de KNVKT, wordt gekeken naar het aandeel van de duurzame koffie op de totale hoeveelheid koffie die door koffiebranders in Nederland en door verkoopkantoren van buitenlandse koffiebranders wordt afgezet op de Nederlandse markt. Onder de Nederlandse markt worden alle afzetkanalen (waaronder detailhandel, groothandel, inkooporganisaties, horeca en pompstations) van de koffiebranders verstaan, die zijn gevestigd in Nederland.

Bij de afzet van koffie worden alle vormen van koffie meegerekend, zowel koffie die wordt verkocht als filterkoffie, koffiebonen, pads of capsules en oploskoffie. De hoeveelheden gebrande koffie en oploskoffie zijn door de KNVKT teruggerekend naar de hoeveelheid groene (ongebrande) koffiebonen, die nodig waren om de door de bedrijven opgegeven hoeveelheden koffie te produceren.
 
Voor de berekening van het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt maakt de KNVKT gebruik van de afzetgegevens van duurzaam gecertificeerde koffie en van conventionele koffie. Deze afzetgegevens worden jaarlijks aangeleverd door alle koffiebranders die lid zijn van de KNVKT. De Nederlandse afzet is bestemd voor zowel de buitenhuismarkt als de complete retailsector in Nederland.

De door de leden opgegeven volumes voor zowel koffie als thee worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd door de huisaccountant van de KNVKT. De accountant controleert de kwaliteit en consistentie van de ingevoerde gegevens en de onderliggende berekeningen. De procedures waarmee de berekeningen worden uitgevoerd zijn intern vastgelegd en worden jaarlijks uitgevoerd.