The ESS report 2012

Deze eerste editie van het ESS Jaarverslag geeft informatie over de organisatie en structuur van het ESS en over een aantal belangrijke prestaties en initiatieven in 2012. Het beschrijft o.a. de meting van welzijn van EU-burgers, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt.  Denemarken en Cyprus geven vervolgens een opsomming van de belangrijkste resultaten van hun  voorzitterschap van de Europese Raad in 2013. Verder worden de  rol en de doelen van het Europees Statistisch Programma 2013-2017 uiteengezet. Het laatste artikel betreft plannen om het systeem sterker en toekomstbestendig te maken.