Revisie nationale rekeningen 2014: Technische toelichting

Toelichting op de revisie van nationale rekeningen 2014.
Met deze revisie voldoet Nederland als een van de eerste landen in de Europese Unie aan de nieuwste set van internationale richtlijnen en methoden voor de nationale rekeningen. Met ingang van september 2014 is dit wettelijk verplicht voor alle Europese lidstaten.