Bijstellingen in de ramingen van de economische groei

Het CBS publiceert bij elke raming van de economische groei een duiding van de bijstellingen (bijstellingenrapportages). In dit artikel worden de bijstellingen in de ramingen over de periode 2008-2013 nader beschreven.