Bedrijfstak

De uitsplitsingen naar bedrijfstak worden samengesteld door koppeling van registergegevens aan EBB-steekproefgegevens. De actualiteit van het register loopt tot 2012, zodat uitsplitsingen naar bedrijfstak alleen tot 2012 mogelijk zijn.