Realisaties: transportmiddelenindustrie

In januari 2014 heeft de transportmiddelenindustrie 22 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het vierde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2014)

Hogere omzet

De omzet in de transportmiddelenindustrie nam in januari 2014 met 22 procent toe ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. Deze omzettoename kwam geheel voor rekening van de omzet op de buitenlandse markt; de omzet nam hier met ruim 30 procent toe. Het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt nam echter met bijna 2,5 procent af. Met evenveel werkdagen als in januari 2013 en vrijwel gelijk gebleven afzetprijzen nam het verkoopvolume per gemiddelde werkdag in januari 2014 met 23 procent toe.

De subbranche auto- en aanhangwagenindustrie liet in januari 2014 een omzettoename van bijna 10 procent zien ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen buiten de landsgrenzen nam met 12 procent toe, de binnenlandse omzet nam echter met 2,5 procent af.

In de subbranche overige transportmiddelenindustrie nam de omzet in januari 2014 met ruim 35 procent toe vergeleken met het jaar ervoor. Deze omzettoename kwam geheel voor rekening van de verkopen op de buitenlandse markt; de omzet nam hier met ruim 55 procent toe. Het bedrag aan verkopen binnen Nederland nam met bijna 6 procent af.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de transportmiddelenindustrie zijn in januari 2014 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. In de auto- en aanhangwagenindustrie werden de producten bijna 1 procent goedkoper. Producten in de overige transportmiddelenindustrie waren bijna 2 procent duurder.

Meer geproduceerd

In januari 2014 was de gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie ruim 7 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De productie in de subbbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam met 12 procent toe. Het productievolume in de overige transportmiddelindustrie nam met ruim 1,5 procent af.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het vierde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie bijna 6 procent groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)