Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2014 ruim 2,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter. Producten werden tegen lagere prijzen afgerekend. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het vierde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet en verkoopvolume nemen toe

In januari 2014 was de omzet in de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 2,5 procent hoger dan een jaar geleden. Op de binnenlandse markt steeg de omzet met bijna 2,5 procent, terwijl op de exportmarkt 3 procent meer werd omgezet. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Januari 2014 had evenveel werkdagen als januari een jaar eerder. De afzet per gemiddelde werkdag steeg met bijna 4 procent.

In januari 2014 werd in de subbranche basismetaalindustrie ruim 2,5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Binnen de landsgrenzen was de afname het grootst, namelijk 13 procent. Op de buitenlandse markt bleef het bedrag aan verkopen vrijwel gelijk aan januari 2013. In de metaalproductenindustrie steeg de omzet bijna 7 procent. In deze subbranche steeg de binnenlandse omzet met ruim 6 procent. De omzet op de buitenlandse markt nam ruim 7 procent toe.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in januari 2014 ruim 1 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de exportmarkt daalden 2 procent, terwijl die in het binnenland vrijwel gelijk bleven. De producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie zijn al bijna twee jaar goedkoper dan dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten bijna 3 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk aan die van januari 2013.

Productie neemt toe

In januari 2014 lag de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie op een hoger niveau dan het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het productievolume ruim 1 procent groter.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het vierde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)